Brugge

Brugge was ooit de belangrijkste havenstad van Europa. Dat was te danken aan een overstroming in 1134, waardoor een zeearm gevormd werd, Het Zwind. Vanaf het einde van de 13de eeuw waren er verzandingsproblemen en werd Brugge alleen nog bij vloed bereikbaar. Daarom werd in 1624 een kanaal gegraven naar Oostende. Dat bleek uiteindelijk ook niet te voldoen. Aan het begin van de 20ste eeuw werd een kanaal naar Zeebrugge gegraven, maar toen was de rol van Brugge als belangrijke havenstad al uitgespeeld.

De oude kern van Brugge is bijzonder goed bewaard gebleven. De stad is als het ware een openluchtmuseum van middeleeuwse bouwkunst. Museum is wellicht een verkeerd woord, want het centrum van Brugge is bepaald niet doods. Dat gevaar bestond ooit wel toen de binnenstad ontvolkte. Het stadsbestuur heeft dit tijdig ingezien en er alles aan gedaan om historische gebouwen te restaureren en een functie te geven. Het centrum van Brugge is daardoor levendig tegen een fraaie achtergrond.

Zoals in elke Vlaamse stad is de Markt het centrum. Het oudste woonhuis aan die Markt stamt uit de 15de eeuw, het huis Boechoute. Midden op de Markt staat het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck, twee volkshelden die deelnamen aan de Gulden Sporenslag tegen de Fransen. Op de vier hoeken staan beeldjes die Brugge, Gent, Ieper en Kortrijk voorstellen.

Het Begijnhof is een van de mooiste plekjes. Helaas is het er vaak erg druk, want een nadeel van de enorme aantrekkingskracht van Brugge is dat er soms te veel toeristen rondlopen. Rond een pleintje staan huizen uit verschillende perioden, van de 15de tot 18de eeuw. In de van oorsprong gotische kerk, die na een brand in 1605 in barokstijl werd herbouwd, staat het oudste beeld van Brugge: Onze-Lieve-Vrouw van Spermalie (1240).

Er is enorm veel te zien in Brugge: delen van de historische stadsmuur met poorten, oude kerken, schilderachtige grachten en bruggetjes, fraaie gevels, alles prachtig gerestaureerd. En dan staat Brugge ook nog bol van de musea.

In het Stedelijk Museum voor Schone Kunsten (of: Groeningemuseum) hangen meesterwerken van o.a. Jan van Eyck. Het museum voor Oudheidkunde en Toegepaste Kunsten is ondergebracht in een gotisch paleis van de heren van Gruuthuse. Er is onder meer een borstbeeld van keizer Karel te zien. Ook het woonhuis van een van de grootste dichters uit de Nederlandse taalgeschiedenis, Guido Gezelle, is een museum.

Brugge is al vanaf de 16de eeuw vermaard om het kantwerk dat er gemaakt wordt. In het Kantcentrum in de Jeruzalemgodshuizen is niet alleen een museum gevestigd, maar zijn ook ateliers waar je kantklossers aan het werk kunt zien.

Frits Mulder, Taal en tekst.

Klik hier om te starten of  Klik hier om terug te gaan naar het overzicht