Startpagina
Vorige        Volgende
Overzicht

EEigenaardig geluid. Probeer het zelf maar te omschrijven.

Grootte: Kleiner en slanker dan een Wilde Eend.

Biotoop: grote plassen en meren met rijke oevervegetatie, maar ook in vaarten, kanalen, parken en in grachten in steden.

Broedgebied: De uitbreiding van de Fuut ging gepaard met een uitbreiding van het broedareaal. Ook in kleinere plassen in het oosten en in het zuiden van Nederland komt de soort voor. Zelfs breidde deze soort, die oorspronkelijjk vooral broedde op rustige plaatsen, zich in de loop der tijd ook uit tot de steden!