Startpagina
Vorige        Volgende
Overzicht

Komt in Nederland voor als: Jaarvogel. Nederland wordt wel gebruikt als overwinterverblijf door Fuuten uit het noorden.
Futen kunnen al vroeg in het jaar gaan broeden. In 1999 werd in het centrum van Amsterdam en Bolsward zelfs al eind januari een nest met eieren aangetroffen. Toch kan men ook laat in het jaar nog wel broedende Futen aantreffen. Er worden soms nog broedende Futen aangetroffen in september en oktober en er zijn zelfs enkele gevallen bekend van broedgevallen in december. De oorzaak van deze grote verschillen in broedperiode ligt in het milieu. Dit is voor Futen onvoorspelbaar en verschilt van plaats tot plaats. Zo is er bijvoorbeeld een verschil in de broedtijd tussen paren die nestelen in kleinere, rustige wateren en die nestelen in grotere open wateren, zoals meren. Futen die in dergelijke meren broeden, moeten vaak wachten totdat het Riet voldoende is ontwikkeld. In grotere wateren is er ook vaak te veel golfslag. Indien er een groot verschil is in de waterstand, door de weersgesteldheid of doordat het waterpeil wordt be´nvloed door de mens, kan het zijn dat het bouwen van een nest moet worden uitgesteld doordat de rietkraag niet goed bereikbaar is