Startpagina
Vorige        Volgende
Overzicht

De aantallen overwinterende Futen kunnen sterk fluctueren. Bij de jaarlijkse wintertellingen werden in de jaren negentig doorgaans 20.000 tot 30.000 exemplaren geteld, maar in januari 1997 werden nog geen 13.000 Futen geteld. oorzaak van dat lage aantal was vooral de vorst.
Belangrijke overwinteringsgebieden als het IJsselmeer en de Randmeren warren toen vrijwel verlaten. Tijdens trenge vorst treden er wel concentraties op in het Deltagebied.s

Bedreigd of niet? Niet bedreigd. Tot in de jaren zestig was de Fuut nog een ongewone verschijning. Het aantal broedparen werd destijds geschat op slechts ruim drieduizend. Dat aantal liep daarna op tot in de jaren tachtig